Vid flytt

Information till dig som ska flytta från eller till föreningen.

Flyttanmälan
Vid flytt ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till samtliga myndigheter och även till många företag. Eftersändning av din post får du beställa hos Svensk adressändring. Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten. Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Du kan hitta ditt lägenhetsnummer i ditt kontrakt eller på din ytterdörr.

Om du flyttar från föreningen, tänk på att den som övertar lägenheten också ska godkännas som medlem i föreningen innan inflytt får äga rum.