Om Bf Muttern 14

Vår fastighet byggdes 1913-1916. Från början var den en del av en större bostadsförening, men 1929 separerades ägandet till den nybildade Bostadsföreningen Muttern14 u.p.a. Idag har föreningen 46 lägenheter fördelade på fyra portar. I föreningen finns en trevlig innergård med utemöbler, grill och hammock. Under 2021 renoverades den gemensamma tvättstugan och fiber drogs in i fastigheten. I källaren finns en bastu tillgänglig för föreningens medlemmar.

Fastighetens totalyta är enligt taxeringsbeskedet 2 854 kvadratmeter, varav 2 644 kvadratmeter utgör lägenheter och 210 kvadratmeter utgör lokaler. Våra lokalhyresgäster är: Food Tours Stockholm, Herräng Dance Camp och Mono+.

Föreningens organisationsnummer är: 702001-4747.

 

 

 

Ansökan om medlemskap

Blanketten används för att söka medlemskap i bostadsrättsföreningen hos föreningens styrelse.
Ansökan om medlemskap i brf →

Stämmofullmakt

En medlem som inte personligen kan närvara på föreningsstämman kan utöva sin rösträtt genom ombud. Ombudet skall förete en skriftlig, daterad fullmakt i original. Den gäller i högst ett år från undertecknandet.
Stämmofullmakt →

Reparationsfond

Blanketten används för att dokumentera uttag ur lägenhetens inre reparationsfond om sådan finns i bostadsrättsföreningen.
Uttag ur lägenhetens inre reparationsfond →

Ansökan om autogiro och e-avi

Ansökan om autogiro och/eller ansökan om e-avi gör du enklast direkt via din Internetbank. E-avi gäller då från nästa avisering och autogiro gäller tidigast efter 30 dagar. Ansöker du om autogiro via denna blankett börjar det gälla tidigast vid nästkommande kvartalsskifte.
Ansökan om autogiro och ansökan om e-avi →

Andrahandsupplåtelse av bostad – hyresavtal

Andrahandsupplåtelse – ansökan om samtycke

Blanketten andrahandsupplåtelse används av medlemmen i bostadsrättsföreningen för att ansöka om styrelsens samtycke om andrahandsuthyrning.
Andrahandsupplåtelse – ansökan om samtycke →

Avstående av besittningsskydd – bostad

Blanketten används för att dokumentera en överenskommelse om att avstå från besittningsskydd av bostad. Avtalet tecknas mellan hyresvärden och hyresgästen.
Avstående av besittningsskydd – bostad →

Avstående av besittningsskydd – lokal

Blanketten används för att dokumentera en överenskommelse om att avstå från besittningsskydd av lokal. Avtalet tecknas mellan hyresvärden och hyresgästen.
Avstående av besittningsskydd – lokal →