Att tänka på inför din renovering

Använd föreningens anslagstavlor för att informera dina grannar om din renovering. Informera om vilken lägenhet som avses, tidsplan och uppge kontaktuppgifter till ansvarig för renoveringen. Informera i god tid om arbeten som kan medföra buller eller andra störande ljud, avstängning av vatten eller liknande.

Ansökan för renoveringstillstånd

Ansökan om tillstånd för ändring i lägenhet ska göras skriftligt till styrelsen. Om en senare skada uppstår kan föreningen kräva dig på ersättning om du inte ansökt om tillstånd även om arbetet är fackmannamässigt utfört. Visar du däremot upp ett skriftligt godkännande från styrelsen går du alltid fri om du själv inte orsakat en senare skada. Ett sådant papper kan också vara bra att kunna överlämna till en köpare i framtiden. Icke godkända förändringar kan man bli skyldig att återställa på egen bekostnad.