Blanketter/Dokument

BF Muttern 14


Till mäklare och spekulanter


Här finns Information till mäklare och spekulanter, version uppdaterad oktober 2018.

OBS! den sista sidan i dokumentet som ska bifogas ansökan om medlemskap i föreningen.

Blanketter


Om du har gjort något utlägg för föreningens räkning, erhåller du naturligtvis ersättning för detta. Det som krävs är att du lämnar in utläggsblanketten till styrelsen för godkännande tillsammans med kvitto på inköpet. Ta gärna som rutin att kontrollera med styrelsen innan du gör inköpet.


Blanketten andrahandsupplåtelse används av medlemmen i bostadsrättsföreningen för att ansöka om styrelsens samtycke om andrahandsuthyrning.


Gäller för bostadsändamål.


Ansökan om autogiro och/eller ansökan om e-avi gör du enklast

direkt via din Internetbank. E-avi gäller då från nästa avisering och

autogiro gäller tidigast efter 30 dagar. Ansöker du om autogiro via denna blankett börjar det gälla tidigast vid nästkommande kvartalsskifte.


Blanketten används för att söka medlemskap i bostadsrättsföreningen hos föreningens styrelse.


Blanketten används för att dokumentera en överenskommelse om att avstå från besittningsskydd av bostad. Avtalet tecknas mellan hyresvärden och hyresgästen.


Blanketten används för att dokumentera en överenskommelse om att avstå från besittningsskydd av lokal. Avtalet tecknas mellan hyresvärden och hyresgästen.


En medlem som inte personligen kan närvara på föreningsstämman kan utöva sin rösträtt genom ombud. Ombudet skall förete en skriftlig, daterad fullmakt i original. Den gäller i högst ett år från undertecknandet.


Blanketten används för att dokumentera uttag ur lägenhetens inre reparationsfond om sådan finns i bostadsrättsföreningen.
Årsredovisningar


Underhåll


Det länkade dokumentet visar steg för steg hur man behandlar sitt trädäck på balkongen

Blog • Moln

Copyright  ©  All Rights Reserved