Stadgar

BF Muttern 14

Stadgar

 

Bostadsföreningen Muttern14 utan personlig ansvarighet

Föreningen bildades den 27 februari 1929 under namnet Bostadsföreningen Muttern14 u.p.a.

Föreningen har till ändamål att inom fastighetn Muttern14 med adress Högalidsgatan 36 A-D, Högalids församling i Stockholm stad, upplåta bostäder åt sina medlemmar.

Bf Muttern 14 u.p.a. är en bostadsförening och lyder under lagen om ekonomiska föreningar. Föreningen är ett privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen och beskattas som en äkta bostadsrättsförening.

 

Ansvarsfördelning

Gränsdragningen mellan föreningen och den enskilde medlemmen vad gäller underhåll och ansvar för fastigheten och dess lägenheter, regleras i Stadgarna (§20 m.m.).

Styrelsen har baserat på stadgarna upprättat ett arbetsdokument som hjälp för det löpande arbetet och frågor kring ansvarsfördelning. Det bifogade dokumentet visar mer i detalj den praxis som normalt tillämpas.

Vid oenighet eller tvist gäller Stadgarnas skrivning.

 

Ladda hem föreningens stadgar

 

Nuvarande stadgar registrerades av

Bolagsverket den 7 mars 2016

 

 

Ladda hem arbetsdokumentet gällande

ansvarsfördelning

Blog • Moln

Copyright © All Rights Reserved